sposób użytkowania a klasa użytkowania

Wilgotność a sposób użytkowania

O ile norma EN 1995 w sposób jednoznaczny charakteryzuje poszczególne klasy użytkowania (KLU), o tyle nie istnieją już dokładne wytyczne, dzięki którym projektant może łatwo „Wilgotność a sposób użytkowania”